Cégértékelési szolgáltatásunk

Mennyit ér az Ön cége? Ezt minden tulajdonosnak tudnia kell!

Hogy mennyi a piaci értéke egy vállalkozásnak?

Nos, azt mondják, erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni.
A piaci érték a vállalkozások élete során jellemzően csak ritkán, legtöbbször valamilyen kiemelt eseményhez kapcsolódóan – ilyen lehet például üzletrész adásvételi szerződés, ázsiós tőkeemelés, apportálás – jelenik meg objektíven.

A vállalatok üzletrészeinek, részvényeinek piaca meglehetősen szűk, kevés szereplős – gyakran egy eladó áll szemben néhány potenciális vevővel, vagy fordítva – ezért a piaci szereplők számára nem áll rendelkezésre elegendő információ az értékeléshez. Ráadásul a vállalkozások egyedi és komplex „termékek”, ezért árazásukat rendkívül sok tényező befolyásolja, mint például: a jövőbeli cash-flow termelő képesség, a meglévő szerződések, a menedzsment minősége, a múltbeli működésből fakadó kockázatok, a rendelkezésre álló vagyon, hogy csak néhány példát említsünk.

  • A vállalatértékelés speciális szakértelmet igényel. Mi a nemzetközi sztenderdek szerint az alábbi módszerek valamelyikével, vagyok azokat kombinálva becsüljük a vállalatok piaci értékét:
  • Diszkontált cash-flow (DCF) módszertan: Az értékelés során első lépésben felépítjük a vállalkozás üzleti modelljét, amely alkalmas a társaság hosszú távú üzleti tervének kidolgozására. Ezt követően az üzleti terv alapján meghatározzuk a társaság jövőbeli szabad pénzáramlását, amely jelenértékének összegeként becsüljük az értéket.
  • Összehasonlító vállalatértékelés módszertan: Az eljárás során a saját adatbázisunkban, vagy más hozzáférhető adatbázisokban szereplő korábban megtörtént piaci tranzakciók adatait használjuk fel az értékeléshez. Tesszük ezt úgy, hogy a releváns benchmark adatokat kiválogatjuk, amennyiben indokolt korrigáljuk azokat, majd a társaság megfelelő mutatójára vetítve megállapítjuk az üzleti értéket.
  • Eszközérték: Speciális esetekben alkalmazzuk ezt a módszert, például akkor, ha az előző módszerek egyike sem alkalmazható, vagy ha a tulajdonos a vállalkozás működésének befejezéséről hozna döntést.